مث سگ و گرگ

زندگی مث سگ از جلو و مث گرگ از پشت یه خنجر از فکر فردا و یه دشنه از یاد گذشته می‌خوره

اما خیالی نیست

سگش که وفا داره اُ

با یه پشتیبون، خلاص میشی از گرگ روزای پریشون

باید اهل زندگی باشی

کسی هست برا زندگی اهلیت کنه؟